Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlas udělujete Marku Fišlovi, IČO: 04323998, se sídlem Luční 446, 411 18 Budyně nad Ohří, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovával jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

 

Jaké údaje jako správce zpracovávám?

Vyplnění formuláře poptávky služeb:

Jméno a příjmení

Telefonní číslo

E-mailová adresa

 

Za jakým účelem vaše osobní údaje spravuji a jak dlouho?

Vyplnění formuláře nebo poptávky – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravuji pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány.

 

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádřením jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (odeslání formuláře) na základě oprávněného zájmu. Zpracování údajů za tímto účelem můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu info@web-snadno.cz.

 

 Jak jsou vaše údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracovávám, se snažím v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Webové stránky disponují HTTPS protokolem pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost odcizení osobních údajů během přenosu dat.

 

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Požadovat informaci, které Vaše osobní údaje zpracovávám.

Požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.

Požadovat výmaz těchto osobních údajů.

Požadovat přenesení údajů.

Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

 

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Zákon uvádí, že mohu ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebuji vaše povolení.

 

Tato stránka používá pouze cookies nezbytné pro chod webu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12. 8. 2022